Grzegorz Król

Grzegorz Król website

×
O sobie Galeria Zagadki Kontakt
☰ Menu
Doświadczenie zawodowe

Dyrektor ds. IT (CIO)

2023 – nadal

AGH

Zarządzanie Sektorem IT, który prowadzi działania operacyjne w obszarze informatyzacji Uczelni i składa się z Centrum Rozwiązań Informatycznych, Centrum Zarządzania Wdrożeniami oraz Centrum Wsparcia Informatyzacji.

Dyrektor

2020 – 2023

Centrum Rozwiązań Informatycznych AGH

Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór nad realizacją zadań m.in. w zakresie: informatyzacji Uczelni; zarządzania infrastrukturą i bezpieczeństwem teleinformatycznym; wdrażania, utrzymania i rozwoju centralnych systemów informatycznych; budowy, eksploatacji oraz rozwijania rozwiązań informatycznych.

Główny specjalista

2020‎ –‎ nadal

Miasteczko Studenckie AGH

Metodyczne i analityczne wspieranie działalności operacyjnej. Koordynacja działań mających na celu utrzymanie i rozwój systemów informatycznych.‎

Kierownik Uczelnianego Zespołu Wdrożeniowego

2018‎ –‎ 2021

AGH

Kierowanie zespołem prowadzącym działania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne związane z wdrażaniem systemu USOS w AGH.‎

Specjalista ds. zarządzania jakością

2018‎ –‎ 2019

Biuro Rektora AGH

Opracowanie rozwiązań umożliwiających dokonanie kontroli i oceny funkcjonowania Uczelni, w wybranych aspektach jej działalności, z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego.‎

Dyrektor Administracyjny

2018 – 2019

Miasteczko Studenckie AGH

Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór pracy administracji, służb technicznych i gospodarczych oraz współkoordynowanie zaopatrzenia. Zarządzanie procesem informatyzacji oraz jakością świadczonych usług.

Zastępca Dyrektora

2010 – 2017

Miasteczko Studenckie AGH

Planowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzór pracy administracji domów studenckich. Zarządzanie procesem informatyzacji oraz jakością świadczonych usług.

Dyrektor ds. Personalnych i Organizacyjnych

2008‎ –‎ 2009

Fundacja SiA AGH ACADEMICA

Współkształtowanie polityki personalnej oraz kultury organizacyjnej.‎

Dostawca usług IT

2007‎ –‎ 2009

Miasteczko Studenckie AGH

Wykonanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie.‎

Działalność gospodarcza

2004 – 2009

Wdrażanie technologii informatycznych. Projektowanie stron oraz aplikacji internetowych.

Epizod dydaktyczny

2004 – 2007

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Prowadzenie zajęć z zakresu informatyki i fizyki. Administrowanie platformą e‑learningową.


Pełnione funkcje

Członek Komisji

2023‎ –‎ nadal

AGH

Rektorska Komisja ds. Informatyzacji

Koordynator Zespołu

2022‎ –‎ nadal

AGH

Zespół Roboczy ds. Danych działający w ramach Międzyuczelnianego Zespołu Analiz Strategicznych

Członek Rady

2021‎ –‎ 2023

AGH

Rada Programowa Projektu Wdrożenia Systemu Planowania i Zarządzania Zasobami Przedsiębiorstwa

Członek Zespołu

2021‎ –‎ 2021

AGH

Zespół do realizacji zadania Opracowanie docelowego rozwiązania organizacyjnego i zarządczego dla AGH zmierzającego do przygotowania wdrożenia systemu elektronicznego obiegu dokumentów

Członek Rady

2021‎ –‎ nadal

AGH

Rada Programowa Centrum e‑Learningu

Przewodniczący Zespołu

2020‎ –‎ 2023

AGH

Zespół ds. zarządzania tożsamością

Członek Komisji

2020‎ –‎ 2023

AGH

Rektorska Komisja ds. Informatyzacji

Pełnomocnik Rektora

2019‎ –‎ 2020

AGH

Pełnomocnik ds. jakości zarządzania

Członek Komitetu

2018‎ –‎ 2021

AGH

Komitet Sterujący projektu wdrożenia systemu USOS

Wiceprzewodniczący Komisji

2010‎ –‎ 2020

AGH

Rektorska Komisja Mieszkaniowa

Członek/Wiceprezes Zarządu

2008‎ –‎ 2009

Fundacja SiA AGH ACADEMICA

Przewodniczący Rady Mieszkańców

2001‎ –‎ 2003

Dom studencki Hajduczek AGH

Przewodniczący Samorządu Studentów

2000‎ –‎ 2003

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH