Grzegorz Król

Grzegorz Król website

×
O sobie Galeria Zagadki Kontakt
☰ Menu
Wykształcenie

Studia podyplomowe

2021‎ –‎ 2022

Wydział Informatyki AGH

Kierunek: Cyberbezpieczeństwo w praktyce.‎

Studia podyplomowe

2012‎ –‎ 2013

Wydział Humanistyczny AGH

Kierunek: Praktyczna psychologia kierowania i negocjacji.‎

Studia podyplomowe

2008‎ –‎ 2009

Wydział Zarządzania AGH

Kierunek: Zarządzanie personelem.‎

Studium

2006

Wydział Architektury PK

Kierunek: Fotografia.‎

Studia doktoranckie

2003 – 2008

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Stopień naukowy doktora nauk fizycznych. Dyscyplina: fizyka, specjalność: fizyka ciała stałego.
Temat rozprawy: Wpływ pola magnetycznego na strukturę magnetyczną i krystaliczną magnetytu.‎

Studia magisterskie

1998 – 2003

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH

Tytuł zawodowy magistra inżyniera fizyki technicznej. Specjalność: fizyka komputerowa.‎
Temat pracy magisterskiej: Multimedialne wspomaganie dydaktyki fizyki w oparciu o współczesne technologie internetowe.‎
Temat pracy inżynierskiej: Metoda macierzy transferu dla jednowymiarowego równania Schrödingera - stany związane i rezonansowe w potencjałach przedziałami stałych.‎